Česko

 

 

Kurz dokumemtární a cestovatské fotografie

Termín:             květen 2014 (termín bude upřesněn)

Místo:               Blatiny

Cílová skupina:   průvodci CK Alpina (nabídka dalším zíjemcům závisí na naplněnosti kurzu)

Fotky z kurzů:    Blatiny květen 2013

Více informací:    david.hainall@gmail.com

Lektor:              David Hainall