Albánie

Albánské Alpy 

Albánie (Shqipëria) je země turisticky takřka nedotčená, bez základní infrastruktury silnic, horských stezek či turistického značení. To nám ale vadit nebude, ba právě naopak. Poznáme krásy zdejší přírody, nádherné a divoké hory Albánské Alpy (Bjeshkët e Namuna nebo Prokletije), a velmi přátelské místní lidi. Cesty jsou zde dobrodružné a opuštěné a krajina často mění svoji podobu. Někdy je vyprahlá a krasová, jinde je krásný les, borovice, jedle, buky, anebo má vysokohorský charakter. Nepotkáme žádné turisty, možná jen několik pastevců ovcí. Po cestě tam i zpět nás čekají dvě jednodenní túry v Černé Hoře a výstup na Djeravicu (2656 m), nejvyšší vrchol Kosova. Budeme mít i možnost navštívit pravoslavné kláštery v Kosovu zařazené na seznam světového dědictví UNESCO. 

Absolvujeme šestidenní přechod hor natěžko, kdy nebudeme mít možnost doplnit si věci z našeho autobusu. Budeme se pohybovat ve vysokých skalnatých horách v náročném terénu, často mimo jakékoliv stezky. Denní délka túr je cca 6-10 hodin i s přestávkami, převýšení průměrně kolem 1000 m. Je nutná dobrá fyzická kondice a jistá chůze. Nocujeme převážně ve volné přírodě v horách ve vlastních stanech.

 

1. den: Předpokládaný odjezd z Brna kolem 16 hod přes Bratislavu, noční přejezd Maďarska a Srbska. 

2. den: Povinná 9 hod pauza autobusu. Túra v pohoří Bjelasica v Černé Hoře z Mojkovacu k planinarskému domu Džambas, nákupy, hospůdky (6 hod, ↑ 800 m, ↓ 800 m). Večerní přejezd do Albánie do horské vesničky Boga (4 hod). 

3.-8. den: Šestidenní přechod Albánských Alp Bjeshkët e Namuna (Prokletije) nádhernou horskou krajinou zcela mimo dosah civilizace. Přechod několika horských sedel, někdy prudké stoupání či klesání, občas nepříjemná suť, ale vše okořeněno nádhernou horskou krajinou a klidem, jaký v jiných horách těžko zažijeme. 6. den ze základního tábora u jezer nalehko pokus o výstup na nejvyšší vrchol Prokletých hor Maja Jezerce (2694 m). Poslední den prudký sestup k vyschlému řečišti, jím cesta do vesnice Valbona s příjemnou hospůdkou, oslava šťastného návratu z hor. (denně průměrně 6-11 hod, ↑ 950 m, ↓ 950 m) 

9. den: Přejezd přes Bajram Curri do Kosova, prohlídka pravoslavného kláštera Visoki Dečani (největší středověký kostel na Balkáně (UNESCO), jeden z nejdůležitěších srbských monastýrů, nyní chráněný vojáky KFOR), městečko Peč (Peja) s klášterním komplexem pečského patriarchátu. 

10. den: Výstup na nejvyšší vrchol Kosova Djeravica (2656 m) v kosovské části pohoří Prokletije (7-8 hod, ↑ 1250 m, ↓ 1250 m), přejezd do Černé Hory. 

11. den: Dopolední túra v okolí Rožaje. Noční přejezd Srbska a Maďarska. 

12. den: V dopoledních hodinách návrat přes Bratislavu do Brna.
 

Albánie - divoká a přátelská 

Vydejte se s námi do země opuštěných Albánských Alp (Bjeshkët e Namuna nebo Prokletije) zvedajících se do oblačných výšek. Albánie je zemí s pohnutou historií, plná protikladů a zároveň přátelských, otevřených a milých lidí, kteří si rádi povídají a pohostí vás místními specialitami a jistě nezapomenou pochlubit se ani svou vlastní vynikající rakijí. Navštívíme kraj horských bystřin, ze kterých se dá pít. Budeme procházet oblastí plnou tůní, soutěsek, se stráněmi provoněnými bylinami i lesy plnými hub, vyšplháme se až do nejkrásnějších sedel národního parku Theti. Půjdeme po stezkách, kde kromě pastevců nepotkáme ani živáčka. Albánie je zemí divokou, v horách a podhůří asfaltem skoro nedotčenou, zato s největší koncentraci různých modelů Mercedesů na světě. 

Po 3 dnech strávených v horách si odpočineme a doplníme ztracenou energii třeba vyhlášenými rybami u Skaderského jezera, nejrozlehlejší vodní plochy na Balkáně. Krátce nasajeme pravý balkánský ruch města Shkoder, kde vedle mešit a minaretů stojí pravoslavné kostely, a přesto zde všichni žijí v poklidu a ve vzájemné shodě. Horké ulice vyměníme za chladivé vlny Jadranu v přímořském letovisku Velipolje a dech nám vezme jedno z nejpozoruhodnějších albánských městeček Krujë v kopci pod masivním skalním útesem, kde se vydáme po stopách národního hrdiny Skanderbega a na nejproslulejší trh v Albánii z osmanských dob. Na mysu Kepi i Rodonit, lemovaném písečnými plážemi i skalními útesy, se vykoupeme v průzračném moři a vrátíme se do historie v podobě Skanderbegovy pevnosti z 15. století. V Kosovu navštívíme jeden z nejdůležitějších srbských monastýrů Visoki Dečani a vydáme se na túru na nejvyšší vrchol Kosova, 2656 m vysokou Djeravicu. Po cestě tam i zpět navíc absolvujeme dvě túry v horách Černé Hory. 

Čekají nás jednodenní túry, na které budeme vyrážet jen s malým batůžkem. Kromě odpočinkových dnů je délka denních túr asi 5-8 hodin i s přestávkami a s průměrným převýšením cca 800 m. Většinu výletů je možné zkrátit nebo vynechat a udělat si volný den s vlastním programem. Nocovat budeme převážně na soukromých pozemcích u hospod ve vlastních stanech.

 

1. den: Odjezd z Brna kolem 16 hod přes Bratislavu, noční přejezd Maďarska a Srbska. 

2. den: Příjezd do černohorského městečka Mojkovac. Povinná 9 hod pauza autobusu. Túra v pohoří Bjelasica z Mojkovacu k planinarskému domu Džambas, nákupy, hospůdky (6 hod, ↑ 800 m, ↓ 800 m). Večerní přejezd do Albánie do horské vesničky Boga (4 hod). 

3. den: 3 dny v nejvyšším albánském pohoří Bjeshkët e Namuna (Prokletije): Přeprava místním náklaďákem do sedla Thores, odtud pěšky stezkou s majestátními výhledy na okolní kopce a do vesnice Theth, nocleh 2 noci. (6 hod, ↑ 150 m, ↓ 1100 m) 

4. den: Výlet do sedla Pejës, parádní rozhledy na okolní hory (8-9 hod, ↑ 950 m, ↓ 950 m). Alternativně k soutěsce Grunasi a vodopádu, prohlídka místního unikátního kamenného mlýna a věže kulla. 

5. den: Výstup okolo soutěsky Kapreja do sedla Thores (9 hod, ↑ 1300 m, ↓ 300 m) nebo alternativní procházky v údolí Theti, přejezd na náklaďáku do Bogë a ke Skadarskému jezeru. 

6. den: Prohlídka Skhodry a hradu Rozafa a odpočinkový den u moře ve Velipolje, nákupy, koupání, kavárny. 

7. den: Návštěva jednoho z nejzajímavějších historických albánských měst Krujë s majestátní citadelou, Skanderbergovem muzeem a trhem. Místní dopravou výlet do okolních hor k Bektašíjské svatyni. 

8. den: Výlet k moři na skalnatý mys Kepi i Rodonit s kostelíkem a Skandebergovým hradem z 15. století, poslední vykoupání v moři, přejezd k Bajram Curri. 

9. den: Dopolední prohlídka Bajram Curri s možností nákupů. Přejezd do Kosova, prohlídka pravoslavného kláštera Visoki Dečani (největší středověký kostel na Balkáně (UNESCO), jeden z nejdůležitěších srbských monastýrů, nyní chráněný vojáky KFOR), městečko Peč (Peja) s klášterním komplexem pečského patriarchátu. 

10. den: Celodenní túra v kosovské části Prokletije s možností výstupu na nejvyšší vrchol Kosova Djeravica (2656 m) (7-8 hod, ↑ 1250 m, ↓ 1250 m). Přejezd do Černé Hory. 

11. den: Dopolední túra v okolí Rožaje. Noční přejezd Srbska a Maďarska. 

12. den: V dopoledních hodinách návrat přes Bratislavu do Brna.
 

 

Albánie na kole 

Albánie (Shqipëria) je země turistikou skoro nedotčená, ale to se rychle mění. Modernizují se silnice a rozvíjejí služby v cestovním ruchu. Turisté zatím směřují spíše do měst a na v létě přelidněné mořské pláže. My vás zavedeme do neméně zajímavých, ale klidnějších míst. Největšími devizami jsou přátelští a pohostinní prostí lidé, jedinečná panenská příroda, příznivé klima a antické i středověké památky. 

Na severu se tyčí divoce rozeklané vápencové Albánské Alpy, na ně na hranici s Černou Horou navazuje Prokletije. Hojně zalesněná pohoří ve vnitrozemí oddělují hluboká údolí řek pospíchajících k moři. Se sousední Makedonií se Albánie dělí o nádherné tektonicko-krasové jezero Ohrid. Na širokých písečných plážích v pobřežní nížině, táhnoucí se od Skadarského jezera po Valonský záliv, rychle rostou hotely. K hranici s Řeckem míří malebná Albánská riviéra se štěrkovo-písečnými plážemi. Východní oblast opět pokrývají vysoká pohoří. Z makedonského Ohridu se dáme na jih do Albánie, kolem hranice s Řeckem a údolím řeky Vjosë přejedeme na západ do pobřežní nížiny. Jeden den si odpočineme na pláži u moře, navštívíme město Skhodër na břehu stejnojmenného jezera a přes Černou Horu dojedeme do Plavu, kde naši pouť ukončíme. 

Délka denních tras je průměrně 30-40 km s převýšením max. 800 m. Vždy pojedeme nalehko. Program můžeme v odůvodněných případech drobně měnit dle počasí, stavu silnic apod. Zájezd lze absolvovat na silničním i trekovém kole. Nocovat budeme ve vlastních stanech. Zájemcům o větší obtížnost a pobyt více mimo civilizaci nabízíme ve stejném termínu zájezd Albánie MTB.

 

1. den: Dopolední odjezd z Brna přes Bratislavu, přejezd Maďarska a Srbska. 

2. den: Odpolední příjezd do kempu v Makedonii u Ohridského jezera, podvečerní prohlídka města Struga. 

3. den: Prohlídka jedinečného města Ohrid, cyklistika po malebném východním břehu Ohridského jezera k jednomu z izvorů (pramen napájející jezero) a návštěva kláštera Sv. Naum. Za hranicemi v Albánii nocleh u hotelu s restaurací a kempem za městem Pogradec, možná ochutnávka vyhlášeného jezerního pstruha. (↔ 65 km, ↑ 350 m, ↓ 350 m) 

4. den: Dopoledne návštěva střediska vzdělanosti a albánského hnutí obrody, města Korçë. Od městečka Ersekë na kole nádhernou krajinou v podhůří hřebene Gramoz do kempu na farmě (pstruží sádky) před městem Leskovik. (↔ 25-30 km, ↑ 650 m, ↓ 600 m) 

5. den: Přes městečko Leskovik dlouhý sjezd k řece Vjosës, impozantním údolím s tůněmi a vodopády za městečko Përmet proslavené růžemi, rakijí a překrásným okolím. (↔ 85 km, ↑ 750 m, ↓ 1550 m, možno zkrátit) 

6. den: Na kole údolím řeky Vjosës (↔ 15 km, ↑ 100 m, ↓ 100 m). Busem se zastávkou v jednom z nejkrásnějších albánských měst Gjirokaster k čistému moři do příjemné vesničky Spille mimo nápor turistů. Nocleh na pláži s lehátky, možnost pronájmu apartmánu. 

7. den: Koupání a lenošení u moře, fakultativně dopolední projížďka po nezpevněných cestách zajímavou pahorkatinou k pláži v Karpenu. (↔ 45-50 km, ↑ 550 m, ↓ 550 m) 

8. den: Busem přes Lezhë (památník národního hrdiny Skanderbega) k městu Skhodër. Výsadek pod hradem Rozafa. Doporučený krátký přídavek po jižním břehu jezera do osady Zogaj. Městem na kole (vyhrazený pruh pro jízdní kola) a do nedalekého kempu na břehu Skadarského jezera. (↔ 15-35 km, ↑ 150 m, ↓ 150 m) 

9. den: Rozloučení s Albánií. Dopoledne relax na pláži, pak busem do Černé Hory. Krátká zastávka v Kopliku. Přes Podgorici malebným kaňonem řeky Morača do horského městečka Kolašin (zastávka) a pod pohoří Komovi. Večer u ohně na tábořišti. 

10. den: Sedlo Trešnjevik, louky Štavna pod rozeklanými štíty pohoří Komovi, nezapomenutelný výhled na hory. Za pěkného počasí možný pěší výstup na Kom Vasojevićki. Sjezd po silnici serpentinami nebo po polních cestách do městečka Andrijevica (↔ 15-30 km, ↑ 250-850 m, ↓ 950 m, navíc pěší výlet +5 hod, ↑ +500 m, ↓ +500 m). Busem do kempu u města Plav u stejnojmenného jezera. 

11. den: Dopolední vyjížďka do Gusinje a Plavu (max. ↔ 30 km), koupání a nákupy v Plavu. Odpoledne odjezd, noční přejezd Srbska a Maďarska. 

12. den: Příjezd přes Bratislavu do Brna v dopoledních hodinách.
 

 

Albánie MTB 

Albánie (Shqipëria) je země turisticky méně známá, zejména v důsledku dlouhé politické izolace za vlády komunistického diktátora Envera Hodži, jehož pomníkem je neuvěřitelných 800 tisíc betonových bunkrů. Albánie ale vyniká i jinými hodnotami! Zejména rozmanitou a nádhernou krajinou s minimem civilizačních zásahů, přírodními zajímavostmi a historickými památkami. Země si již uvědomuje svůj značný potenciál a rozvoj základní infrastruktury (silnice, horské stezky, turistické značení) nabírá na tempu. Chceme-li poznat přátelské a pohostinné obyvatele vnitrozemí a panenskou krásu divokých hor, řek, jezer, miniaturních, v potu tváře obdělávaných polí a rázovitých vesnic a osad, neváhejme dlouho. Cyklistika v odlehlejších oblastech po makadamových silničkách a vozových cestách nepřesně zanesených v mapách má dosud nádech objevitelského dobrodružství. 

Na albánsko-makedonské hranici opustíme autobus, bagáž přeložíme do doprovodného vozidla a nalehko se vydáme okolo řeky Drin k severozápadu, kde se tyčí divoce rozeklané vápencové Albánské Alpy, které na hranicích s Černou Horou přecházejí do známého Prokletije. Úzké a ne vždy kvalitní prašné silničky a cesty šplhají vysoko nad horská údolí a v sedlech překonávají drsná pohoří. Horské osady nám připomenou život v minulém století, nicméně denně najdeme občerstvení v některé svérázné hospůdce či venkovském obchůdku. 

Předpokladem pro pohodové absolvování zájezdu je dobrá fyzická i psychická kondice a kvalitní horské kolo ve výborném technickém stavu. Denní etapy nepřesáhnou 95 km, nelze je krátit a vzhledem k převýšení a stavu cest je obvykle pojedeme celý den. Pro výkonné bikery máme některé dny v nabídce i těžší horské trasy. S přepravou osob doprovodným autem počítáme jen v případě vážných fyzických nebo technických problémů. Program můžeme v odůvodněných případech drobně měnit dle počasí, stavu silnic apod. Nocovat budeme ve vlastních stanech, občas i pod střechou nebo přístřeším. Klientům toužícím po větší pohodě a koupání v moři nabízíme ve stejném termínu zájezd Albánie na kole.

 

1. den: Dopolední odjezd z Brna přes Bratislavu, přejezd Maďarska a Srbska. 

2. den: Odpolední příjezd do kempu v Makedonii u Ohridského jezera, podvečerní prohlídka města Struga. 

3. den: Prohlídka jedinečného města Ohrid, cyklistika po malebném východním břehu Ohridského jezera k jednomu z izvorů (pramen napájející jezero) a návštěva kláštera Sv. Naum. Za hranicemi v Albánii nocleh u hotelu s restaurací a kempem za městem Pogradec, možná ochutnávka vyhlášeného jezerního pstruha. (↔ 65 km, ↑ 350 m, ↓ 350 m) 

4. den: Dopoledne návštěva střediska vzdělanosti a albánského hnutí obrody, města Korçë. Od městečka Ersekë na kole nádhernou krajinou v podhůří hřebene Gramoz do kempu na farmě (pstruží sádky) před městem Leskovik. (↔ 25-30 km, ↑ 650 m, ↓ 600 m) 

5. den: Přes městečko Leskovik dlouhý sjezd k řece Vjosës, impozantním údolím s tůněmi a vodopády za městečko Përmet proslavené růžemi, rakijí a překrásným okolím. (↔ 85 km, ↑ 750 m, ↓ 1550 m, možno zkrátit) 

6. den: Na kole údolím řeky Vjosës (↔ 15 km, ↑ 100 m, ↓ 100 m). Busem se zastávkou v jednom z nejkrásnějších albánských měst Gjirokaster k čistému moři do příjemné vesničky Spille mimo nápor turistů. Nocleh na pláži s lehátky, možnost pronájmu apartmánu. 

7. den: Koupání a lenošení u moře, fakultativně dopolední projížďka po nezpevněných cestách zajímavou pahorkatinou k pláži v Karpenu. (↔ 45-50 km, ↑ 550 m, ↓ 550 m) 

8. den: Busem přes Lezhë (památník národního hrdiny Skanderbega) k městu Skhodër. Výsadek pod hradem Rozafa. Doporučený krátký přídavek po jižním břehu jezera do osady Zogaj. Městem na kole (vyhrazený pruh pro jízdní kola) a do nedalekého kempu na břehu Skadarského jezera. (↔ 15-35 km, ↑ 150 m, ↓ 150 m) 

9. den: Rozloučení s Albánií. Dopoledne relax na pláži, pak busem do Černé Hory. Krátká zastávka v Kopliku. Přes Podgorici malebným kaňonem řeky Morača do horského městečka Kolašin (zastávka) a pod pohoří Komovi. Večer u ohně na tábořišti. 

10. den: Sedlo Trešnjevik, louky Štavna pod rozeklanými štíty pohoří Komovi, nezapomenutelný výhled na hory. Za pěkného počasí možný pěší výstup na Kom Vasojevićki. Sjezd po silnici serpentinami nebo po polních cestách do městečka Andrijevica (↔ 15-30 km, ↑ 250-850 m, ↓ 950 m, navíc pěší výlet +5 hod, ↑ +500 m, ↓ +500 m). Busem do kempu u města Plav u stejnojmenného jezera. 

11. den: Dopolední vyjížďka do Gusinje a Plavu (max. ↔ 30 km), koupání a nákupy v Plavu. Odpoledne odjezd, noční přejezd Srbska a Maďarska. 

12. den: Příjezd přes Bratislavu do Brna v dopoledních hodinách.

 

 

 

 

 

MTB přejezd severní Albánie na kole 

Albánie (Shqipëria) je země turisticky takřka nedotčená, bez základní infrastruktury (silnice, horské stezky, turistické značení). To nám ale vadit nebude, ba právě naopak. Poznáme krásné a divoké Albánské Alpy (Bjeshkët e Namuna nebo Prokletije) a velmi přátelské místní lidi. Cesty jsou zde dobrodružné a opuštěné a jejich povrch se mění od rozbité šotoliny (asi 50 %) až po středně kvalitní asfalt. V albánských horách pojedeme téměř mimo civilizaci, míjet budeme pouze vesničky jako ze středověku, přesto se každý den najde nějaká hospůdka na občerstvení. Akci zahájíme i zakončíme v Černé Hoře v pohoří Prokletije. 

Čeká nás přejezd středně natěžko (povezeme si vše, kromě vaření a stanů), s naším autobusem se za celou dobu nepotkáme. Nocovat budeme většinou pod střechou. Jedná se o akci jiného charakteru, než jsou naše běžné zájezdy, kdy program absolvujeme pouze v malé skupině 6-12 účastníků. Program akce je předběžný a budeme ho měnit dle počasí, fyzické kondice a přání skupiny. Každý, kdo pojede, by měl být schopen několik dnů (2-3) po sobě ujet trasu asi 70 km s téměř 1500 m převýšením. Vzhledem k terénům a stavu silnic je podmínkou účasti na tomto zájezdu horské kolo. Celková doba jízdy po šotolinovém povrchu nemá stále v nabídce našich zájezdů obdoby, i když je pravdou, že výstavba silnic postupuje v Albánii velmi rychle kupředu a časem se situace jistě změní. Cyklozájezd Albánie MTB je s podobnou trasou, ale s doprovodným vozidlem, a pohodovější variantou je Albánie na kole.

1. den: Předpokládaný odjezd v 19 hod z Brna přes Bratislavu, noční přejezd Maďarska a Srbska. 

2. den: Černá Hora: Odpolední výlety v okolí Gusinje a Plavu, např. silná vyvěračka Alpipašini izvori a dolina Ropojana, seznámení se s hospůdkami v Plavu. (↔ 20-40 km) 

3. den: Horský přejezd po vozových cestách i pasteveckých pěšinách z černohorského Plavu (930 m) přes hřeben Prokletije (1900 m) do Albánie. Úžasné rozhledy na celé pohoří Prokletije, fantastický zážitek! Přes osadu Cerem sjezd do údolí a do Valbony (930 m). (↔ 50 km, ↑ 1550 m, ↓ 1550 m) 

4. den: Sjezd po silnici dolů údolím Valbony až do města Bajram Curri (360 m), oběd, nákupy. Vozovými kamenitými cestami přes vysočinu (1120 m) a kolem jezera Komanit k přístavišti trajektů Fierze (180 m) do vsi Breglumë. (↔ 65 km, ↑ 1350 m, ↓ 2100 m, možno vynechat trasu vysočinou a dojet z B.C. po silnici) 

5. den: Jezero Komanit, starobylý Skhodër: Trajekt přes jezero Komanit mezi vysokými horami - zážitek srovnatelný s plavbou norskými fjordy. Na kole nad jezerem Vau të Dejës přes Skhodër ke kamennému mostu v Mes, zajímavá zemědělsky využívaná krajina pod vesnicí Prekal. (↔ 85 km, ↑ 1050 m, ↓ 1050 m) 

6. den: Do NP Theth: Výjezd divokou soutěskou Kirit, ves Kir nad soutěskou, sjezd k řece Shalë, jejím krásným údolím přes rozlehlé vsi Lotaj a Lekaj výstup do centra národního parku Thethi a stejnojmenné horské vesnice. Celý den makadamové cesty. (↔ 60 km, ↑ 1450 m, ↓ 1050 m) 

7. den: Přes Albánské Alpy: Výjezd do sedla Qafa e Tërthores (1670 m) s omračujícím velehorským panoramatem Albánských Alp, sjezd do vsi Bogë. (↔ 45 km, ↑ 950 m, ↓ 1200 m) 

8. den: Do kraje katolických vesnic Kelmendi: Přes Bratoshi a Rrapshë-Stara sjezd k řece Cemit, občerstvení a minipivovar v Tamarë. Úchvatnou krajinou přes Selcë výjezd serpentinami do vsi Lepushë. Rozlučkový večírek v hospůdce. (Celý den makadam, ↔ 60 km, ↑ 1650 m, ↓ 950 m) 

9. den: Rozloučení s Albánií: Sjezd k řece Vermoshit, poslední albánská káva ve vesničce Vermosh a přes hranice do černohorského Gusinje a do Plavu, koupání, odpočinek. (↔ 30-50 km, možný přídavek dolina Grbaja) 

10. den: Černá Hora - rezervní den: Úžasná MTB trasa k Hridsko jezeru (↔ 50 km, ↑ 1650 m, ↓ 1650 m) nebo do průsmyku Čakor (↔ 65 km, ↑ 1300 m, ↓ 1300 m). 

11. den: Z Plavu do Berane (↔ 45 km), poslední nákupy, naložení kol, noční přejezd Srbska a Maďarska. 

12. den: Návrat přes Bratislavu do Brna kolem 13 hod.