Individuální fotografický kurz v údolí Doubravy (červen 2020)

28. 6. 2020 jsem lektoroval jeden ze svých individuálních fotografických kurzů zaměřených na krajinu, krajinný detail a makro. 
Foto (c) David Hainall 2020