Švýcarsko

Švýcarsko je velmi hornatou zemí o rozloze něco málo přes 41 000 km2 a žije zde 6 366 000 obyvatel. Nejvyšším vrcholem je Dufourspiztze (4634 m) ve Walliských alpách. Švýcarsko je moderní demokratickou zemí s parlamentním zřízením. Politicky je Švýcarsko federativní republikou, tvořenou 26 historickými kantony, které měly až do roku 1948 statut samostatných států s vlastní armádou, měnou a celními zákony. Dodnes má každý kanton vlastní administrativu (vládu), soudy, školství, policii atd.Pod federální správou je kontrola nad cly, měnou, poštou, telekomunikacemi a dopravou. Vojensky je Švýcarsko neutrální zemí a do OSN vstoupilo až v roce 2002. Ve Švýcarsku se hovoří celkem 4 spisovnými úředními jazyky: německy (sever, východ a střed země), francouzsky (jihozápad země), italsky (jih – kanton Ticino) a rétorománsky (pouze v kantonu Graubünden na jihovýchodě).

Doposud byly publikovány tyto galerie:

Foto © David Hainall