Sureanu, Lotru a Cindrel 1999 a 2006

Horská skupina Cibin, Lotru, Sebes (Sureanu) se rozkládá na jihozápadě župy Sibiu a geograficky patří do skupiny masívu Paring mezi řekami Olt a Jiu. Geologicky jsou tato pohoří tvořena metamorfovanými horninami, které byly přetvořeny v hloubce zemské kůry (pararula, kvarcit, pegmatit, muskovit, chloritické břidlice a fylity). Na některých místech se setkáváme s vápencem.

Flora i fauna odpovídá svým charakterem floře a fauně Jižních Karpat. Obecně lze říci, že od údolních luk  směrem do hor převládají lesy listnaté, které ve výšce 1500 m vystřídá les jehličnatý. Jeho hranice končí kolem 1800 m.n.m. Výše jsou položeny porosty kleče  a horské louky, které jsou spásané ovcemi.

Většina úseků hřebene není značená a tak povlovné travnaté svahy skýtají možnost pravého a nefalšovaného toulání. Trojlístek pohoří jsem prošel zatím dvakrát a vždy bylo co objevovat :-).

 

Fotografie zobrazíte kliknutím na obrázek.

Foto © David Hainall