Rodna a Maramureš 1996 a 2006

Rodna je nejvyšším pohořím Východních rumunských Karpat. Pohoří má zpravidla strmé severní svahy, povlovnější svahy jižní a dostatek tábořišť s pramenitou vodou. Rodna leží na severním okraji Východních rumunských Karpat nedaleko hranic s Ukrajinou. Oblast Rodny je ze severu určena údolím řeky Viseul. Hranice se severním sousedem,  pohořím Maramures pokračuje po silnici do sedla Pasul Prislop až do sedla Rotunda na východě. Na jihu vymezuje Rodnu údolí řeky Somesul Mare. Hranice mezi západním okrajem Rodny a pohořím Tibesului je v sedle Setref.Hlavní hřeben Rodny se klikatí z východu na západ. Holý hřeben se vyznačuje minimálními výškovými rozdíly v jeho průběhu. Dominanty Rodny tvoří nejvyšší vrchol Pietrosul Rodnei (2305 m)  a kopec Inau (2280 m) na východě. Jižní strana Rodny je charakteristická bohatými prameny vody, na severu stojí za zmínku minerální prameny v Baile Borsa. Celkem čítá Rodna 36 horských jezer, většinou malé rozlohy.Rodna je tvořena hlavně krystalickými břidlicemi s lokálními pokryvy sopečných hornin a usazenin.Hlavní hřeben je nově přeznačen červeným pruhem a za dobrého počasí by neměl skýtat větších problémů. Pokud to terén umožňuje, tak cesta obchází vrcholy po úbočím.

Maramureš je krystalické horstvo, které zaujímá nejsevernější úsek rumunských Karpat . Od pohoří Rodna a jeho pokračování Tibles je toto horstvo, nazývané také Poloninské Karpaty, odděleno řekou Viseu. Státní hranice s Ukrajinou ho ohraničuje ze severu. Horský porost tvoří převážně smrkové lesy. V karpatském pralese žije medvěd, rys a vlk. Nejvyšší hory Farcaul (1962 m) a Mihailecul (1920 m) se vypínají v severní části oblasti, jihovýchodně leží Toroiaga (1939 m). Pohoří odvodňují řeky Apa a Ruscova, přítoky řeky Viseu. Pohoří je bez značených turistických cest. Hlubokými údolími vedou lesní silničky, na hřebeny vystupují široké poloninské cesty a lovecké stezky spojují údolí s horskými hřebeny. Z vesnice Viseu de Sus přes Lunca Galmos až na chatu Faina a k hájovně Macarlau vede úzkokolejná trať. Vlak vyjíždí zpravidla ráno naložený dřívím a vrací se večer. Trať měří skoro 40 km. Pro cestující je zařazen jeden osobní vagón.

Fotografie zobrazíte kliknutím na obrázek.

Foto © David Hainall