Mongolsko - zemí posledních kočovníků, jurt a koní

V termínu 01.06. - 11.06.2024 jsem měl opět možnost průvodcovat zájezd CK Alpina do Mongolska.

Mongolsko je fascinující země, která je svou rozlohou asi 20x větší než Česká republika a žije zde „jen“ 3 266 130. Kdy jsem slyšel, že mongolská krajina je nudná, nic tam není, jedete desítky nebo i stovky kilometrů a nikoho nepotkáte ... naopak, Mongolsko je neskutečně pestré - divoké, vysoké a nebetyčné hory se střídají s hluboce zaříznutými soutěskami, se stepními, polopouštními a pouštními oblastmi s vysokými písečnými dunami. A ty barvy při západu a východu slunce jsou až neskutečné. Stačí se jen koukat a chtít vidět. Zároveň je to země nečekaných možností, blízkých setkání i v posledních letech rychlého ekonomického vývoje.

 

Program jsme měli velmi bohatý: 

1. den: Odlet z Prahy.

2. den: Přílet do Ulánbátaru - hlavního a jediného skutečného mongolského města. Ranní puja mnichů v buddhistickém komplexu Gandan, chrámy, stúpy, obří socha Buddhy, první posvátné „ovoo“. Ubytování se v hostelu a nákup zásob. Odpolední prohlídka města - zajímavé náměstí Süchbatar s parlamentem a sochou Čingischána, buddhistický komplex chrámů Choijin Lama Temple. Fakultativně večerní představení tradičních hrdelních zpěvů a mongolských maskových tanců.

3. den: Start velké mongolské cesty - výjezd ruskou dodávkou Furgon z Ulánbátaru zelenou stepí - první koně, ovce a jurty. Výšlapy mezi bizarními skálami Baga Gazryn Chuluu (2 hod, ↑ 100-250 m, ↓ 100-250 m), první nocleh v jurtě.

4. den: Tranzit polopouští s prvními velbloudy, přes první gobijské osady. Túra atraktivní soutěskou Jolyn Am s kozorožci a posvátnými „ovoo“. Na dně soutěsky až do léta zůstává led (2 hod, ↑ 100 m, ↓ 100 m). Fakultativně muzeum s dinosauřími vejci. Nocleh v jurtovém kempu pod horami.

5. den: Přejezd hor Gobijského Altaje. Jízda podél dlouhého pásu písečných dun pouště Gobi k jurtám s velbloudy, možnost projížďky na velbloudech. Výstup na 250 m vysoké duny Chongoryn Els, nejvyšší a nejkrásnější v Mongolsku. Životní výhledy na pole přesypů a barchanů. Možný západ slunce na „zpívajících píscích“ (3 hod, ↑ 250 m, ↓ 250 m). Jurtový kemp u dun.

6. den: Přejezd od dun. Bajanzag - túra s výhledy na erozní barevné svahy a útvary, červené skalní hřiby, erozní kaňony - americký „Bryce Canyon“ v malém. Přes pláň s nálezy zkamenělin k malému mongolskému „Monument Valley“ - barevným bizarním skalním útvarům, lze zůstat na západ slunce (3 hod, ↑ 50 m, ↓ 200 m). Nocleh v jurtovém kempu na pláních.

7. den: Tranzit polopouštěmi ke klášteru Ongiin Chiid. Výlety poutavou krajinou kolem kláštera a řeky - výhledy z vrcholků, ruiny starého kláštera, malý funkční buddhistický chrám a stúpa (3 hod, ↑ 250 m, ↓ 250 m). Noc v jurtovém kempu u řeky.

8. den: Z polopouští do zeleného hornatého centrálního Mongolska. Oběd v jurtě. Přes Chužir do Orchonu. Skvělý výhled na barevné stěny nad záhybem řeky, vzhůru travnatým pasteveckým údolím Orchon se spoustou jurt, stády jaků, koní, ovcí a koz. Jurtový kemp v údolí Orchon.

9. den: Výlet v úchvatné oblasti okolo periodického vodopádu Orchon - říční kaňon, jezírko pod vodopádem, pastevecké scenérie (3 hod, ↑ 50 m, ↓ 50 m). Přejezd do Charchorinu s nejslavnějším mongolským klášterem Erdene Zuu - vyhlídky na klášter a na dřevěné ploty a domky současného Charchorinu. Malý fotogenický buddhistický chrám. Nocleh v jurtovém kempu poblíž hlavního kláštera.

10. den: Prohlídka nejslavnějšího mongolského kláštera Erdene Zuu - bělostná stúpová zeď ve stepi, buddhistické chrámy, fakultativně zajímavé interiéry, toulky po klášteře. Návrat do Ulánbátaru.

11. den: Odlet z Ulánbátaru, přílet do Prahy.

 

Díky všem za báječný čas a už teď se těším na další akce v roce 2024 (nejen) :-).  

Fotogalerii zobrazíte kliknutím na obrázek.

Foto © David Hainall 2024